ترجمه

ماركس هنگام فروريزي كمونيسم
يوسف اسحاق پور

انديشه ماركس نه حقيقتي است بيرون از زمان نه يادگاري است مقدس و از كار افتاده. انديشه ايست در باره تاريخ. از همين رو تاريخ بر آن مجك مي زند، از دوران ماركس تا به امروز.

marx-3

ماريا دلبر
گابريل گارسيا ماركز

گابريل گارسيا ماركز نگاه موشكاف خود را به يك زن روسپي اهل پرتقال دوخته كه در بارسلون زندگي مي كند و ستم را با وقار و متانت از سرمي گذراند. ماركز با گنجينه اي از واژه ها و اصطلاحات زبان اسپانيايي و با شناختي عميق نسبت به تاريخ و فرهنگ مردمان آمريكاي لاتين آن را به نگارش در آورده است. خود گارسيا ماركزدر اين باره مي گويد: ” تحمل آن را ندارم كه صفتي را دو بار يكسان در يك كتاب بكار گيرم. مگر آنكه لازم باشد و دو بار فضايي يكسان پديد آيد كه بسيار نادرست.”

maria-delbar